دستگاه پرکن مایعات رقیق چیست؟

مایعاتی از جمله آب آشامیدنی، الکل، نوشابه و هر مواد مایعی که چگالی یا ویسکوزیته آن در سطح پایینی قرار داشته باشد، و همچنین دارای انواع کم غلظت هستند را مایعات رقیق می نامند.

برای این که بتوان انواع نوشیدنی رقیق، یا مواد شوینده و هر مایع رقیق دیگری را بسته بندی کرد یا به عبارتی ظرف مایعات رقیقی مانند آب، دوغ، را پر کرد از دستگاه پرکن مایع رقیق استفاده می کنند.

این نوع مایعات رقیق به طور معمول با سه مکانیسم پمپی، سیلندر پیستونی و ثقلی هدایت می شوند. با توجه به ویسکوزیته یا گرانروی مایعی که قرار است درون ظرف پر شود، از یکی از این روش ها استفاده می شود.

مکانیزم ثقلی مناسب مایعات رقیق است و در بیشتر موارد، برای پرکن مایعات رقیق از همین مکانیزم استفاده می‌شود.

پرکن عرقیجات

با دربند

پرکن مخصوص عرقیجات با شیرهای استیل بدنه از جنس ورق و قوطی با پوشش رنگ کوره ای الکترو استاتیک ضد آب و رطوبت دارای مخزن 200 لیتری اتوماتیک و سنسور تشخصی سطح 

پرکن مایعات اسیدی

قیمت دستگاه

پرکن مایعات اسیدی

پرکن استیل

قیمت دستگاه

پرکن استیل