شیرینگ صادراتی یکی از جدیدترین محصولات شرکت شایان صنعت می باشد.

این دستگاه دارای ورق 3 میل و برش لیزری می باشد تمامی قسمت های دستگاه را می توان توسط پیچ و مهره از هم جدا کرد و سپس منتاژ کرد.

این دستگاه دارای جک پارویی (یا جک هل دهنده ) می باشد که محصول را کامل به جلو و در ادامه تیغه دوخت هدایت می کند.

تمامی دستگاه های شایان صنعت براساس محصول مشتری قابل ساخت و طراحی می باشد